ชุดต้นกำลัง (Power Unit)

ชุดต้นกำลัง (Power Unit)

ชุดต้นกำลัง (Power unit) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิก ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น แรงดันของกระบอกสูบ, ความเร็วของกระบอกสูบ
หรือ ต้องการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดอื่นๆ โดยชุดต้นกำลัง (Power Unit) จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฮดรอลิกหลายๆชนิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และ ลักษณะการใช้งานในแต่ละงาน

ชนิดเพาเวอร์ยูนิต

  • พาวเวอร์ยูนิตรุ่นมาตรฐาน ใช้กับงานทั่วไปในอุตสาหกรรม มีขนาดไม่ใหญ่ ระบบไมซับซ้อน ทางบริษัท ได้ออกแบบ และผลิตไว้ให้เลือกรุ่นได้สะดวก
  • พาวเวอร์ยูนิต แบบใช้เครื่องยนต์ มีทังแบบเครื่องยนต์เบน๙ินและดีเชล Hydraulic power unit gasoline engine ,Hydraulic power unit Desel engine
  • พาวเวอร์ยูนิต ชนิดออกแบบและผลิตตามลักษณะงานที่ต้องการใช้ มักจะเป็นชุดที่มีขนาดใหญ่ และมีวงจรที่ซับซ้อน ทางผู้ใช้จะต้องร่วมออกแบบ
  • พาวเวอร์ยูนิต พาวเวอร์แพ็ค Hydraulic Power Pack เป็นชุดสำเร็จรูปขนาดเล็ก เหมาะกับงานที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานไม่-หนักมาก มีพื้นที่น้อย และเหมาะกับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่

หน้าที่และการทำงานของตัว Power Unit

  • ไฮดรอลิกปั้ม (Hydraulic pump) ทำหน้าที่ดูดและส่งน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปในระบบ โดยปั้มแต่ละรุ่นสามารถทำแรงดันได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวงจรการทำงานและผู้ออกแบบ
  • กรองน้ำมันขาดูด (Suction Filter) ทำหน้าที่กรองน้ำมันไฮดรอลิกก่อนเข้าปั้ม โดยมีหน่วยวัดความละเอียด เป็น Mesh มีทั้งแบบที่เป็นตาข่ายเหล็ก และ สแตนเลส
  • วาล์วควบคุมความดัน (Relief Valve) ทำหน้าที่ควบคุมและจำกัดแรงดันในระบบให้เป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้
  • วาล์วควบคุมความเร็ว (Flow control valve) ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ หรือ ไฮดรอลิก มอเตอร์ สามาถแบ่งการควบคุมได้ 2 แบบ คือ แบบทางเดียว และ แบบสองทาง
  • วาล์วกันตก (Pilot Check valve) ทำหน้าที่ Block แรงดันของน้ำมันไว้ที่กระบอกสูบ เพื่อไม่ให้กระบอกสูบ ยุบตัว กรณีที่ต้องการยก Load ค้างตำแหน่งไว้